DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

ARHITEKTURA INVENTURA 2021

PLAKAT

NAVODILA ZA PRIPRAVO PLAKATA

 

Prosimo, da se navodil NATANČNO držite, sicer ne moremo odgovarjati za objavo in kakovost vaše predstavitve.

 

 

Datum in kraj dostave plakata in maket vam bomo sporočili naknadno.

 

 

PLAKAT

Predviden je en (1) pano na člana DAL, oz. max. trije (3) panoji na posamezni biro, če so v njem vsaj trije člani DALa.

Na enem panoju lahko predstavite max. 2 projekta. En pano je tudi ena stran v katalogu.

 

 

Shema panoja, ki se je morate zaradi enotnega videza razstave natančno držati,

 

ZRCALO PLAKATA INDD

 

ZRCALO PLAKATA PDF

 

 

Format panoja je 95/140 cm (pokončni format), kaširan na kappa plošče deb. 10 mm. 

Pri oblikovanju plakata je potrebno upoštevati, da bo spodnji rob plakata dvignjen od tal ca. 80 cm, zato tekst umestite na branju primerno višino. 

Tipografija črk je ARIEL (REGULAR IN NARROW), stil in velikost črk je na vzorčnem panelu. 

Predpisano ozadje panojev je belo. 

Pred konverzijo v pdf obliko morajo biti vsi tekstualni deli pretvorjeni v krivulje (outlines) in vse fotografije pretvorjene v CMYK (ne RGB).

Plakati NE SME vsebovati zaščitnih znakov projektivnih podjetij. 

 

 

Vsak plakat naj poleg fotografij in načrtov vsebuje osnovne podatke_Datoteko

 

 

avtorji (imena in priimki arhitektov, NE IME BIROJA)

ime projekta, lokacija, leto izvedbe 

naročnik (ime in priimek ali zasebni) 

projekt (leto)

izvedba (leto)

sodelavci (samo arhitekti)

projektivno podjetje/biro (samo ime, brez logotipa podjetja/biroja)

nagrade (samo strokovne arhitekturne nagrade, ne zmage na natečajih)

fotografije (ime fotografa)

 

 

 

Če želite plakat printati po ceni 39,50 EUR + DDV /plakat, za katero se je dogovoril DAL, vas prosimo, da pdf plakate pošljete do petka, 29. 01. 2021 na info@prima-ip.si. POZOR! Plakat vam bodo sprintali in dostavili v CD samo ob predhodnem plačilu. Žal so se pogoji zaostrili, ker v prejšnjih letih nekateri člani DAL niso poravnali računa za printanje. 

 

 

Podatki za plačilo printanja plakata in dostavo v CD: 

 

 

PRIMA IP d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana Črnuče, davčna številka SI 91199808

TRR (IBAN) SI56 0313 4100 0276 887 odprt pri SKB d.d.

Namen: plakat Inventura 2021 NAROČNIK

 

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PLAKATA

 

 

 

 

PRVA OKROŽNICA

 

Vabimo vas, da sodelujete na deseti bienalni razstavi Društva arhitektov Ljubljana (DAL) Arhitektura inventura, ki bo trajala od 11. februarja do 26. marca 2021. V primeru strožjih covid ukrepov bomo morali temu prilagoditi tudi razstavo (datum, način odprtja in oglede ...), o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

 

Društvo arhitektov Ljubljana si prizadeva za dvig kakovosti arhitekturne produkcije ter uveljavitev stroke v družbi, zato vsako drugo leto organiziramo pregledno razstavo arhitekturnih del, ki je v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma na ogled širši javnosti. 

 

 

Od leta 2013 na razstavi sodelujejo tudi kolegi iz drugih arhitekturnih društev in študenti Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Selekcijo vseh del (selekcija prinaša dodatne točke pri obnovi statusa za samozaposlene!) bodo opravili člani izvršnega odbora DAL, študentske projekte pa bo izbral selektor doc. Mitja Zorc. 

 

 

Na razstavi lahko predstavite realizirana dela s področja arhitekture, urbanizma, notranje opreme, grafičnega in industrijskega oblikovanja ter teoretska razmišljanja o arhitekturi, izjemoma tudi nerealizirano delo. Mladi arhitekti (pet let po diplomi) in študenti lahko prikažejo tudi nerealizirana dela. 

 

 

TERMINSKI PLAN: prosimo, da se datumov natančno držite!

  • rok prijave, rok plačila pristojbine in rok oddaje gradiva za katalog: 20. oktober 2020 rok podaljšan do 30. oktobra 2020
  • rok in kraj oddaje razstavnih plakatov in maket: bosta sporočena naknadno
  • datum odprtja razstave z družabnim srečanjem: 11. februar 2021

 

 

Vsak član lahko predstavi maksimalno dva projekta, ki bosta v katalogu objavljena na isti strani, na razstavi pa prikazana skupaj na istem plakatu. Biroji, v katerih so najmanj trije člani DALa, se lahko predstavijo z max. tremi (3) panoji oziroma max. šestimi (6) projekti. Arhitekti in biroji, ki niso člani DALa, ampak člani drugih arhitekturnih društev, lahko na razstavi in v katalogu prikažejo max. 2 projekta (1 stran v katalogu in 1 plakat).

 

 

Ob razstavi bomo, tako kot doslej, izdali tudi katalog in organizirali tematska predavanja. 

 

 

Katalog in razstavni plakati

Glede na to, da bomo katalog predvidoma tiskali že decembra 2020, vam poleg prve okrožnice pošiljamo tudi natančnejša navodila za pripravo vašega gradiva. Prosimo, da se navodil NATANČNO držite, sicer ne moremo odgovarjati za objavo in kakovost vaše predstavitve. 

 

 

Navodila za izdelavo razstavnih plakatov, skupaj z vzorci razstavnega plakata in zahtevano tipografijo črk, boste prejeli po e-mailu v drugi okrožnici, predvidoma v novembru 2020, objavljena pa bodo tudi na spletni strani DALa: http://www.drustvo-dal.si/arhitektura_inventura 

 

 

Razstavnina

Priprava razstave zahteva določena finančna sredstva, ki jih od pristojnih državnih in mestnih institucij vedno teže pridobimo. Zato smo se odločili za simbolično pristojbino, ki za arhitekte znaša 60 €. Za študente pristojbine ni. Znesek se lahko poravna samo po položnici na DALov TR račun: SI56 0201 7001 1535 736, NLB

 

Namen plačila: pristojbina Inventura 2021

Koda: OTHR 

Datum plačila: najkasneje 20. 10. 2020

Referenca: SI00  2020      

Naslov prejemnika: DAL, Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana

 

 

Člani, ki pridobijo pokrovitelja (minimalna vsota je 800 €), so pristojbine oproščeni. Pokroviteljstvo je lahko v finančni ali materialni obliki, npr. tiskarske in grafične usluge za katalog ali tiskanje plakatov. Za pokrovitelje smo pripravili enotno vabilo, ki ga lahko dobite na DALu in pošljete morebitnim pokroviteljem. 

 

 

Del pristojbine vam bomo (skladno z zahtevami razpisaMinistrstva za kulturo JPR-VP-18_21) povrnili v obliki brezplačnega kataloga k razstavi, ki ga boste lahko prevzeli na odprtju razstave ali ob zaključku, ob prevzemu razstavnega gradiva v Cankarjevem domu .

 

 

Pozor! 

Člani DALa morajo poravnati tudi svoje letne članarine, tudi za nazaj. V nasprotnem primeru član ne bo mogel sodelovati na razstavi. Pristojbino bomo šteli kot neporavnani del članarine.

  

Če koga zanima sodelovanje pri pripravi razstave, naj pokliče v tajništvo DAL (ob delavnikih med 10. in 12. uro) ali piše na e-naslovinfo@drustvo-dal.si.

 

 

 

OSTALA OBVESTILA

_ Katalogi 

Na sedežu DAL so še na voljo katalogi po znižani ceni 15 €. 

 

 

_ Članarina

Nekateri člani še vedno niste poravnali članarine za leto 2019 in tudi prejšnjih članarin. Prosimo, da jih nemudoma poravnate na TRR SI56 0201 7001 1535 736. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01 / 252 79 30 vsak delavnik med 10. in 12. uro.

 

 

_ Dohodnina

Zahvaljujemo se vsem članom DAL, ki ste del dohodnine namenili društvu. Vsi, ki se boste za to še odločili, lahko najdete več informacij na www.dobrodelen.si. Davčna številka DAL je SI 57330921. Hvala!

 

 

_ Razglednice in stare številke ABja

V pisarni DAL lahko brezplačno prejmete razglednice, natisnjene ob akciji »Arhitekturna dediščina 20. stoletja« (kompleti po 50 razglednic). Na voljo so tudi stare številke in posebne edicije ABja.

 

 

_ e-naslovi

Ponovno prosimo vse člane, da nam na DALov info@drustvo-dal.si sporočijo svoje e-naslove. Tako bomo lahko iz pisarne ažurno pošiljali obvestila, vabila in novice o delovanju DALa in o pomembnih dogodkih v arhitekturni stroki.

 

 

Želimo vam lepo, mirno in ustvarjalno jesen! 

IO DAL

Jadranka Grmek, predsednica

Marinka Škrilec Lukač, tajnica

 

 

 

 

PRVA OKROŽNICA

 

PRIJAVNICA

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO GRADIVA ZA KATALOG

 

LOGOTIP DAL

 

 

 

 

 

išči po inventuri
leto razstave
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2021 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE