DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

</br></br>Gimnazija Bežigrad, 1936 </br></br>Gimnazija Bežigrad, 1936 </br>Tekstilna tehniška šola Kranj, 1955-1958 </br></br>OŠ Bičevje, Ljubljana, 1966
PREDLOG ZA CELOVITO SPOMENIŠKO ZAŠČITO ŠOL ARHITEKTA EMILA NAVINŠKA
POBUDA

DAL je 17.9.2012 poslal ZVKDSju pobudo o celoviti spomeniški zaščiti šol Emila Navinška.

 

Spoštovani. V Sloveniji imamo neprecenljivo arhitekturno vrednost – šole brez hodnikov, ki jih je v 30ih, 40ih, 50 in60ih letih 20. stoletja zasnoval arhitekt Emil Navinšek. Tipologija šol, ki so imele namesto hodnikov osrednjo družabno-komunikacijsko avlo, iz katere se je vstopalo v posamezne razrede, je za tisti in današnji čas zelo inovativna in napredna – ne le v slovenskem, temveč v svetovnem merilu. Arhitekt je o svojem arhitekturnem razmišljanju leta 1969 v samozaložbi izdal tudi knjigo The Revolutionary new corridor – free systems in architecture.

 

Navinškove šole (okrog 50 objektov) stojijo po celi Sloveniji, nekaj pa, kot nam je znano, tudi na Hrvaškem. Šole so zlasti v zadnjem obdobju zaradi svoje starosti izpostavljene številnim prenovam, prezidavam in dozidavam. Ker pa niso zaščitene, in ker se ob tem tudi večina ravnateljev, županov in arhitektov, pa tudi odgovornih za investicije na občinah in Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ne zaveda arhitekturne in ambientalne vrednosti šol, je večina prenov popolnoma neprimernih, saj uničujejo originalno Navinškovo zasnovo, s tem pa tudi slovensko arhitekturno dediščino.

 

Društvo arhitektov Ljubljane in Zveza društev arhitektov Slovenije dajeta pobudo, da se šole Emila Navinška celovito spomeniško zaščiti, saj bomo tako ohranili del slovenske arhitekturne dediščine in identitete.

 

Da pa bi šole čim prej zaščitili pred nadaljnjim uničevanjem, predlagamo, da se z ZVKDSja in DALa naslovi na Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport ter na ravnatelje teh šol in župane občin, v katerih šole stojijo, skupni uradni dopis, s katerim se jih obvesti o arhitekturni vrednosti šole, obenem pa se jih prijazno nagovori, da naj ev. prenovo šole načrtujejo skupaj z ZVKDSjem in za prenove specializiranimi arhitekti.

 

Maja Ivanič, predsednica DAL in ZDAS v imenu IO DAL


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2019 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE