DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

URBANISTIČNO NAČRTOVANJE SKOZI PRIZMO PANDEMIJE - IZZIVI IN PREDLOGI
VABILO K ODDAJI PRISPEVKOV ZA 32. SEDLARJEVO SREČANJE

Spoštovani,

 

lepo vabljeni k oddaji prispevkov za 32. Sedlarjevo srečanje z naslovom Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije - izzivi in predlogi, ki bo predvidoma v petek, 17. septembra 2021.

 

 

Letošnje Sedlarjevo srečanje bo vsebinsko povezano z vplivi pandemije na prostorski razvoj. Obravnavano temo bodo osvetlila aktualna prostorska in urbanistična vprašanja, ki so se odprla že v prvem, še bolj pa v drugem valu pandemije. Prispevki naj naslavljajo teme z vidika trenutne situacije, vplivov prvega in drugega vala na kakovost bivanja ter prostorski razvoj urbanega (in podeželskega) prostora. Odpreti želimo nove poglede na prihodnjo prostorsko organizacijo (razmeščanje in izvajanje) dejavnosti v prostoru in se vprašati ali je pandemija lahko tudi priložnost za boljše pristope v prostorskem razvoju, pri vsem skupaj pa tudi upoštevati potencialno možnost ponovitve pandemije.

 

Vabljeni, da v svojih prispevkih osvetlite naslednja vprašanja, pri čemer so dobrodošli vsi prispevki, ki bodo tudi sicer naslovili temo 32. Sedlarjevega srečanja:

 

-        Ali bodo stanovanjske soseske dobile v urbanem razvoju novo vlogo? Pomemben je ponoven premislek o urbanističnih standardih za gradnjo stanovanjskih sosesk na podlagi izkušenj iz preteklosti in primerov dobrih praks.

-        Kakšna je vloga odprtega javnega prostora ter rekreacijskih površin v urbanem prostoru med in po pandemiji. Ali lahko presežemo vse bolj uveljavljeno prakso investicijskega planiranja?

-        Kako okrepiti dostopnost do blaga in storitev znotraj mesta in povečati njegovo povezanost s celotno funkcionalno urbano regijo in širšim slovenskim prostorom po načelih trajnostne mobilnosti (poudarek na kolesarjenju in peš hoji in prilagajanje javnega prevoza)?

-        Ali je obstoječa mreža storitev splošnega pomena (šole, vrtci, javna uprava, zdravstvene ustanove,…) dovolj fleksibilna, da lahko odgovori na izzive kot je pandemija? Tema je še posebej aktualna tudi v povezavi z demografskimi izzivi starajoče se družbe in organizacije socialne infrastrukture za starejše prebivalstvo.

-        Kako skrajšati in diverzificirati oskrbovalne verige ter poskrbeti tudi za enakovredno oskrbo na oddaljenejših podeželskih območjih?

-        Kakšna bo prihodnja razporeditev poslovnih subjektov v prostoru: nove lokacije dela in lokacije dela na domu?

-        Kakšna naj bo zasnova novih zaposlitvenih centrov ob načrtnem razvoju in prenovi poselitvenih jeder?

-        Kakšna naj bo nova zasnova stanovanj (kvalitetni tlorisi, ki naj omogočajo bivanje, delo, učenje in igro otrok)?

-        Ali je pandemija lahko priložnost za nove ruralno-urbane odnose?

-        Ali se v času pandemije povečuje prostorski (lokacijski) potencial podeželja?

 

Prispevki bodo kot vedno razporejeni v sorodne vsebinske sklope. Za organizacijo letošnjega Sedlarjevega srečanja smo pridobili tudi sredstva Mestne občine Ljubljana, zato bo en sklop predavanj posvečen tudi razvoju Ljubljane po pandemiji Covid 19.

 

Predloge za prispevke oddajte obvezno na priloženem obrazcu v Wordovi datoteki do 16. 4. 2021 na elektronski naslov drustvo.dupps1@gmail.com

 

OBRAZEC ZA ODDAJO PRISPEVKOV 

 

Več o vsebini 32. Sedlarjevega srečanja in ostalih rokih za oddajo prispevkov TUKAJ.

 

Sporočilo pošljite naprej, če menite, da je vsebina zanimiva še za koga.

 

 

Veselimo se vaših prispevkov in srečanja na letošnjem Sedlarjevem srečanju!

 

 

Izvršni odbor DUPPS, zanj

 

Alma Zavodnik Lamovšek

Predsednica DUPPS

KOMENTARJI (0)
Če želite dodati svoj komentar, vas prosimo, da se prijavite oz. registrirate. Hvala.

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2021 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE