DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PLEČNIKOVA ODLIČJA 2022 - NAVODILA
RAZPIS

 

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

razpisuje

Plečnikovo nagrado za leto 2022 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.

 

Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo  ali  delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.

 

Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.

 

Kandidate za nagrado, medaljo in priznanje lahko predlagajo podjetja, strokovna društva, člani žirije, avtorji sami in vsi državljani Slovenije.

 

Kandidata za študentsko priznanje predlaga mentor ali fakulteta.

 

Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim  materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 17. februarja 2022 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in urednistvo@drustvo-dal.si 

 

Razpisu je treba priložiti izjavo o avtorstvu predlaganega dela.

 

Plečnikova odličja za leto 2022 bo izbrala žirija, ki jo bo imenovala Skupščina sklada.

 

 

SKLAD ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV ZA PLEČNIKOVA ODLIČJA

 

Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim  materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 17. februarja 2022 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in urednistvo@drustvo-dal.si 

 

Arhitekturna in krajinsko arhitekturna dela predlagana za nagrado ali medaljo morajo vsebovati:

 

Natančne podatke o objektu: 

  • uradno ime objekta,
  • avtorji,
  • projektanti (poleg arhitektov še ostali pomembni tehnični projektanti),
  • lokacija z naslovom,
  • kontaktna oseba za pripravo ogleda lokacije.

 

Poleg pisnih podatkov in kratkega poročila (z opisom tehnologije gradnje, vgrajenimi sistemi in podobno) morajo predlagatelji priložiti do največ 7 datotek z risbami projekta (tlorisi in prerezi) in fotografijami izvedenega dela, vse zapakirano v en pdf (max. 4MB). 

 

Predlagatelj mora priložiti Izjavo o legalnosti objekta. obrazec

 

Predlogi za medaljo za strokovno publicistiko morajo vsebovati dejanski izdelek (knjigo, brošuro, katalog, ipd.), da je možen njen pregled.

 

Vsi ostali predlogi morajo biti ustrezno dokumentirani.

 

Razpisu je potrebno priložiti Izjavo o avtorstvu predlaganega dela. obrazec

 

 

išči med odličji
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2022 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE