DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

ETIČNI KODEKS

 

 

OSNOVNI ETIČNI KODEKS

 

S študijem arhitekture na Univerzi v Ljubljani sem pridobil strokovno znanje in postal arhitekt. Odslej pripadam stanu vizionarjev, ki spreminjajo meje prostora in umetnosti. Zavedam se, da je arhitektura eden najplemenitejših poklicev, saj  oblikuje svet in pogoje prihodnjega razvoja naše civilizacije. To mi nalaga odgovornost, da znanja na poklicni poti ne zlorabim, temveč uporabim v korist vseh.

 

1

Deloval bom odgovorno, pošteno, strokovno in svobodomiselno.

 

2

Prizadeval si bom za dvig kakovosti življenja, okolja in prostora sedanje in prihodnjih generacij.

 

3

Spoštoval bom kulturno identiteto prostora, v katerem bom deloval.

 

4

S strokovnim delovanjem in javnim udejstvovanjem bom skrbel za ugled in veljavo poklica.

 

5

Spoštoval bom avtorske pravice ter delo poklicnih in drugih kolegov.

 

6

Trajno se bom izobraževal ter si prizadeval povečevati lastno ustvarjalno in strokovno odličnost.

 

7

Z znanjem in izkušnjami bom nesebično pomagal k strokovni rasti kolegov.

 

V imenu IO DAL pripravil Mitja Zorc.

 

junij 2013


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2023 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE