DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

ČLANI ŽIRIJ
2024
Matej Vozlič, predsednik
Blaž Babnik Romaniuk
Matjaž Bolčina
Luka Javornik
Mia Roth Čerina
2023
Aljoša Dekleva (predsednik)
Matej Kučina
Meta Kutin
Anja 
Planišček
Špela Spanžel

2022
Tomaž Krušec
Jurij Kobe
Peter Šenk
Darja Matjašec
Ana Kreč

 

2021
Matija Bevk, predsednik
Martina Malešič
Boris Matić
Matej Nikšič
Rok Žnidaršič

2020
prof. Tina Gregorič
Andrej Hrausky
dr. Mateja Kurir
Aleksander Lužnik
Ana Tepina

2019
mag. Janez Lajovic
Vesna Vozlič Košir
izr. prof. mag. Boštjan Vuga 
Tomaž Krištof
Zaš Brezar  

 

2018
Lena Krušec
Jadranka Grmek
prof. dr. Ana Kučan
asist. Vlatka Ljubanovič
Miloš Kosec

2017
izr. prof. dr. Igor Sapač
Nejc Černigoj 
doc. dr. Tanja Simonič Košorok
Urša Vrhunc
Maša Živec

2016
Boris Bežan
Andreja Jug
Borut Simič
Luka Skansi
dr. Dušan Stupar 

 

2015
Matevž Čelik
Miran Kambič
Darja Matjašec
izr. prof. dr. Metka Sitar
Mitja Zorc

2014
doc. Bogdan Reichenberg
prof. dr. Davorin Gazvoda
Mateja Medvedič
doc. Sonja Miculinić
(Rok Oman - odstopil)

2013
Rok Žnidaršič
prof. mag. Peter Gabrijelčič
prof. Jurij Kobe
Matej Vozlič
doc. Janko J. Zadravec 

 

2012
Jernej Kraigher
Matjaž Bolčina
Ina Šuklje Erjavec
Jadranka Grmek
Andrej Hrausky 

2005
prof. Miloš Florjančič
Matevž Čelik
Alenka Kocuvan Polutnik

2006
Bogdan Reichenberg
dr. Ilka Čerpes
mag. Miran Gajšek
Jurij Sadar
Ivan Stanič

 

2007
prof. Jurij Kobe
prof. Alojz Drašler
Maja Ivanič
Dean Lah
Roemer van Toorn

2008
Majda Kregar
dr. Matej Blenkuš
Uroš Lobnik
Vasa J. Perovič
Marjan Zupanc

2009
prof. Aleš Vodopivec
Tina Gregorič
dr. Viktor Pust
Stojan Skalicky
dr. Bogo Zupančič 

 

2011
dr. Živa Deu
dr. Petra Čeferin
mag. Tomaž Krušec
Jože Peterkoč
Aleksander Ostan

2010
doc. Maruša Zorec
Tatjana Adamič
Aljoša Dekleva
Matjaž Dev
Maja Vardjan

2004
mag. Alenka Kolšek
Boris Briški
Arne Vehovar
Vesna Vozlič  

 

2003
prof. dr. Stanko Kristl
Matija Bevk
prof. mag. Peter Gabrijelčič
Majda Kregar 

2002
prof. dr. Aleš Vodopivec
prof. Grega Košak
Matej Vozlič

2001 
Nande Korpnik 
Aleksander S. Ostan
Maruša Zorec 

 

 

2000
Jurij Kobe
dr. Ana Kučan
Janko J. Zadravec 

1999 
Aleš Prinčič
dr. Davorin Gazvoda
Tomaž Medvešček

1998
Miha Dešman
Miloš Florjančič
Andrej Hrausky 

 

1997
prof. Marjan Ocvirk
Janez Koželj
Janez Lajovic
dr. Marko Pozzetto

 

1996
Svetozar Križaj
dr. Emilijan Cevc
Anton Lešnik
 1995
dr. Damjan Prelovšek
prof. Peter Gabrijelčič
Andrej Kemr
     
išči med odličji
avtor

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE