DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

O DAL

Društvo arhitektov Ljubljane združuje in zastopa strokovno civilno družbo inženirjev – arhitektov. Arhitektura je dejavnost, ki združuje skoraj vsa področja človekove ustvarjalnosti, od znanosti do tehnike, od humanizma do umetnosti. Zlasti znanstveno tehnični aspekt dela je izrazito razvojno pomemben, ob tem pa velikokrat premalo poudarjen v vsakdanji praksi.

 

Društvo arhitektov Ljubljane je skupaj z Zvezo društev arhitektov Slovenije, katere naloge opravlja kot pooblaščeno društvo, obstajalo že pred drugo svetovno vojno. Po vojni se je kot Zveza arhitektov Slovenije formiral leta 1952. Od takrat do leta 2000 je bilo edina strokovna organizacija arhitektov, nato je bila na njegovo pobudo ustanovljena Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS, ki je prevzela strokovne in poklicne naloge. DAL pa se ukvarja z znanstveno in umetniško dimenzijo poklica in stroke, s popularizacijo ter z razvojem arhitekture. 

 

Društvo arhitektov Ljubljane ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. (Odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 0140-47/2019/11, z dne 10. 7. 2019) Pred tem je od leta 2006 imelo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki je z novo odločbo ukinjen. 

 

Z Dopolnilno Odločbo št. 0140-47/2019/14, z dne 27.12. 2019 je bil društvu dodatno podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in status nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora.

 

V DAL je včlanjenih čez 300 arhitektov iz Ljubljane in drugih koncev Slovenije.

 

 

PREDSEDNIKI DRUŠTVA ARHITEKTOV LJUBLJANA – DAL 

 

1962–1965

Savin Sever

1970-1975

Jože Dobrin

1975-1980

Vadimir Braco Mušič

1980–1982

Dušan Blaganje

1982–1987

Peter Gabrijelčič (2 mandata)

1987–1992

Ilka Čerpes (2 mandata)

1992–1995

Andrej Mlakar

1995–1997

Miloš Florijančič

1997–2003

Grega Košak (2 mandata)

2003–2006

Miha Dešman

2006–2011

Andrej Hrausky (2 mandata)

2011–2016

Maja Ivanič (2 mandata)

2016-2019

Jurij Kobe

2020-2022

Jadranka Grmek

2022-

Gašper Skalar

 

 

PREDSEDNIKI ZVEZE ARHITEKTOV SLOVENIJE – ZAS

 

1951–1952

Stanislav Rohrman, prvi predsednik Društva arhitektov Slovenije po osvoboditvi (Slovenski biografski leksikon)

1952

Emil Medvešček

1962

Miloš Lapajne – DAS

1962–1965

Savin Sever, Društvo arhitektov Ljubljana – DAL

1964

Milan Mihelič

1967

Jurij Jenšterle

1968–1969

Braco Mušič

1971–1972

Nikolaj Bežek

1974–1976

Jože Dobrin

 

 

PREDSEDNIKI ZVEZE DRUŠTEV ARHITEKTOV SLOVENIJE – ZDAS

 

1976

Nikolaj Bežek

1977

Braco Mušič

1978

Jurij Jenšterle

1980–1982

Dušan Blaganje

1982–1991

Marjan Bežan

1991–2006

Matjaž Bertoncelj, DAM

2006–2011

Andrej Hrausky, predsednik DAL

2011–

Maja Ivanič, predsednica DAL

 

 


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE