DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

AB – ARHITEKTOV BILTEN (ARCHITECT’S BULLETIN), MEDNARODNA REVIJA ZA TEORIJO IN KRITIKO ARHITEKTURE

ab je vodilna revija za področje arhitekture v Sloveniji že več kot štirideset let. V teh letih si je pridobila izbran krog bralcev in naročnikov. Izhaja trimestralno (4 številke na leto, med temi kakšna dvojna), prinaša kvalitetne in atraktivne objave in informacije iz naše in svetovne arhitekturne kulture, in je njen veljaven in trajen arhiv, ki nikoli ne zastari.

 

Kot edina kolikor toliko redno izhajajoča revija s področja arhitekturne kulture se ukvarja z raziskovalno, promotivno in didaktično dejavnostjo. V prvi vrsti je usmerjena na širše področje arhitekture in urbanizma. Ukvarja se s posredovanjem med teorijo in prakso, med kulturo in znanostjo ter med zgodovino in prihodnostjo.

 

Spričo te specifične pozicije, ki je hkrati kulturna in hkrati znanstvena je postal ab že dolgo tega ena od ključnih referenc za področje arhitekturne teorije, in uživa velik mednarodni ugled. Njegovo ukvarjanje z iskanjem poti iz labirinta teorije in refleksije aktualnosti v realni svet je pionirsko na mnogih področjih, kar dokazuje citiranost v mednarodnih podatkovnih bazah, spoštovanja vredna imena sodelavcev in široka mreža mednarodnih stikov.

 

V vsakem artikuliranem kulturnem miljeju obstajajo posebej dragocene reči, ljudje, institucije, ki ta milje zastopajo, ga nekako osmišljajo in osredinjajo. Revija ab je tak medij, s svojo konservativno podobo (izhaja skoraj izključno v čb tehniki), z nekomercialnostjo (razen zelo redkih, tudi skozi sito uredniške drže presejanih izjem, ni imel reklam), s svojo brezkompromisnostjo (v osredje svoje vsebine ne postavlja atraktivne podobe, ki se dobro prodaja, pač pa teorijo, ki omogoča pogoje za nastajanje kvalitete) itd. Tako je ab teoretski kompas generacijam študentov in delujočih arhitektov.

 

Izhaja v nakladi štiristo izvodov, več kot polovico jih razpošljemo direktno naročnikom in v knjižnice, ostala naklada pa se prodaja na eminentnih prodajnih mestih doma in v tujini. Njeni naročniki so vsi vodilni slovenski arhitekti in drugi, ki kaj pomenijo na področjih, ki se tičejo arhitekture, gradnje in urbanizma.

 

Revijo lahko kupite ali naročite tukaj.

 


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2022 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE