DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

O VIZIJE SO

Vizije so je vsakoletna DALova razstava o aktualnih prostorskih tematikah, problemih ali dosežkih mesta Ljubljana. Razstavo, ki jo DAL v galeriji Kresija organizira od leta 2006, spremljajo okrogle mize in strokovne razprave.

 

S serijo razstav z naslovom Vizije so skuša DAL odpreti in pokazati na nekatere prezrta poglavja problematike urejanja mesta Ljubljane, hkrati pa oblikuje strokovne predloge za njihovo reševanje. Akcija naj bi delovala kot inštrument za animacijo in aktivno sodelovanje najširšega kroga prebivalcev glavnega mesta pri razmišljanju o perečih problematikah in priložnostih mestnega prostora. Postopek urbanistično arhitekturnih in vsebinskih predhodnih preveritev v mestnem prostoru predstavlja primerno podlago raznolikih, neobremenjenih rešitev, iz katerih je možno izluščiti tiste parametre, ki bodo najboljša osnova za določanje natančnejših vsebin, programov in urbanistično arhitekturnih smernic, ki se kasneje lahko uporabijo pri razpisu javnega natečaja ali kot podane usmeritve različnim investitorjem. S predhodnimi preveritvami mesto pridobi usklajene prostorsko programske vizije in urbanistično arhitekturni plan za celotno mesto ali posamezna zaključena območja oz. teme. Z omenjenim predhodnim načinom preverjanja določenih lokacij v mestu se pravočasno odpre prepotrebna širša debata v strokovnih in tudi v civilnih sferah, kar lahko v kasnejših fazah posameznih projektov predstavlja kakovostno in usklajeno podlago za uspešno realizacijo.

 

Prva razstava Vizije so 1 je leta 2006 pokazala vizionarske nerealizirane projekte in je v mestu doživela nadaljevanje, nadgradnjo in formalizacijo z Vizijo 2025 in kasneje tudi s sprejetjem Mestnega načrta. Vizije so 2 (2006) so se ukvarjale s problemom poglobitve železnice v Ljubljani in PCL. Zgodba še zdaleč ni končana, je pa spodbodla državo, mesto in Slovenske železnice, da se je pričela resna razprava o dejanski poglobitvi in o gradnji prometne glave glede na poglobitev. Naslednje Vizije so bile namenjene proučitvi pomena javnih prostorov, kot temeljnih mestotvornih površin (Vizije so 3, 2007), raziskavi problematike bivanja v mestu (Vizije so 4, 2008), nato strokovnim razpravam na treh okroglih mizah o urbanih problemih Ljubljane, katerih teme so bile Kolizej, NUK in Plečnikov stadion (Vizije 5, 2009). Vizije 6 (2011) so opozorile na neprimerno prenovo interierja Cankarjevega doma. Širši javnosti so celovito predstavile njegovo originalno arhitekturno zasnovo in njeno umestitev v fizični in kulturni kontekst, s ciljem vplivati na kakovost aktualne prenove CD. Vizije so 7 (2012) z naslovom MANJ PROMETA = VEČ MESTA pa so obravnavale urbanistično arhitekturno preureditev Slovenske ceste.


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE