DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

URBANI PROBLEMI LJUBLJANE

KOLIZEJ, NUK IN PLEČNIKOV STADION

 

KURATORJI:

 

8. 10. 2009:

KOLIZEJ - MATIJA BEVK

 

12. 10. 2009: 

PLEČNIKOV STADION - MARUŠA ZOREC

 

15. 10. 2009: 

NUK - ANDREJ HRAUSKY

15. OKTOBER 2009: NUK

Za projekt »Vizije so«, ki jih je Društvo arhitektov Ljubljane v preteklosti pripravilo v obliki tematskih razstav in okroglih miz, v letu 2009 DAL preko razpisov ni pridobil sredstev MOL in MK. DALni želel pretrgati kontinuitete že tradicionalnih oktobrskih »Vizij«, za katere se je pokazalo veliko zanimanje med strokovno in najširšo javnostjo, zato je, glede na svoje omejene finančne zmožnosti, tri pereče ljubljanske urbanistične probleme izpostavil na treh okroglih mizah:

 

8. OKTOBRA 2009: KOLIZEJ

Iztočnica razprave: Izkušnja Kolizeja – njegova usoda se zdi zaprčatena, kaj pa meni o tem domača arhitekturna stroka?

Razpravo je vodil Matija Bevk

 

12. OKTOBRA 2009: PLEČNIKOV STADION

Iztočnica razprave: O Plečnikovem stadionu je bilo veliko napisanega. Je zaščiten ali ni? Kaj to pomeni in za kaj je primeren. Dobili smo rezultate mednarodnega vabljenega natečaja in pritožbe bližnjih stanovalcev. So rezultati dobri in kako naprej?

Razpravo je vodila Maruša Zorec

 

15. OKTOBRA 2009: NUK

Iztočnica razprave: Za novi NUK je bil natečaj pred skoraj 20 leti, še v neki drugi državi in družbenem sistemu. So knjižnice ostale enake? Kako dolgo lahko zdrži pred desetletji nagrajena rešitev? Če pripravljamo nov natečaj, bomo napake ponovili?

Razpravo je vodil Andrej Hrausky

  

DOSEŽEN CILJ DAL:      

Vse  tri okrogle mize so bile dobro obiskane. Udeležili so se jih predstavniki mestnih svetnikov g. Miha Jazbinšek, Ministrstva za visoko šolstvo ga. Mojca Kucler Dolinar, predstavniki fakultete za arhitekturo prof. Fedja Košir in mag. Tadej Glažar, doc. Jurij Kobe, naročnik natečaja za prenovo Plečnikovega stadiona g. Joc Pečečnik, številni predstavniki strokovne javnosti in zainteresirani meščani. Razprave so bile zelo konstruktivne in so se zavlekle daleč preko predvidenega časa.

 

Ponovno se je izkazalo, da je potreba po strokovnem dialogu, ki pa vključuje tudi širšo javnost velika, zato bo DAL s prakso okroglih miz nadaljeval tudi v prihodnje.


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE