DAL - Društvo arhitektov Ljubljana
TXT0200

Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

PLATFORMA ZA POVEZOVANJE URBANIZIRANEGA PROSTORA LJUBLJANSKE REGIJE
KOLO POVEZUJE
PLATFORMA ZA POVEZOVANJE URBANIZIRANEGA PROSTORA LJUBLJANSKE REGIJE

avtorji projekta:
avtor in kustos
doc. Rok Žnidaršič
soavtorji
Katarina Čakš
študenti FA:
Adam Breznik
Andraž Hrovat
Anja Jezernik Knaus
Urh Wiegele

Organizacija: Društvo arhitektov Ljubljana v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani

Podpora: Mestna občina Ljubljana, Javno Podjetje Energetika Ljubljana, Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice

VSEBINA PROJEKTA


Razstava VIZIJE SO 12 – Kolo povezuje, se ukvarja z raziskovanjem, strategijo in predstavitvijo kolesarskega omrežja kot platforme za povezovanje celotnega urbaniziranega prostora ljubljanske regije, vključno z njenimi naravnimi vrednotami in kulturno dediščino. Razvoj kolesarskega omrežja v mestih in njihovih okolicah odpira možnosti za razvoj novih in povezovanje že obstoječih naravnih, kulturnih in turističnih destinacij ter postavlja nove izzive na področju oblikovanja prostora. V okviru razstavnega projekta bo predstavljena pred kratkim sprejeta strategija razvoja kolesarskih poti v Ljubljani in hkrati preverjena njena vpetost v širši regionalni okvir obstoječih in predvidenih kolesarskih poti. Aktualno, a le redko temeljito naslovljena tematika kolesarskega prometa in njegove vloge pri oblikovanju mestnega prostora, ki v Ljubljani postaja vedno prijaznejši, vendar zaenkrat še ne dovolj kvalitetno povezan z mestnim zaledjem in primestnimi občinami.

 

Razvoj kolesarstva na območju Ljubljane (pa tudi drugih mest in krajev po Sloveniji) mora iti z roko v roki z razvojem trajnostnega prometa oz. razumevanjem kolesarstva kot dela prometnega sistema, ki lahko s širjenjem intermodalnosti med kolesarskim in javnim potniškim transportom ter s popularizacijo koles s (pomožnim) električnim pogonom ponudi resno alternativo uporabi osebnega avtomobila tudi v primestnem prometu na razdaljah do 15 km. Omogoča torej povezovanje občin in njihovih interesov – bodisi turističnih, gospodarskih ali infrastrukturnih.

 

Razstava v sodelovanju s študenti Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, skozi atraktivno oblikovano predstavitev že izdelane vizije kolesarskega omrežja v Ljubljani obiskovalcem omogoča vnašanje predlogov, vizij in opažanj, vezanih na stanje in potenciale kolesarskih poti v MOL neposredno na razstavno površino. Z možnostjo soustvarjanja razstave obiskovalce in uporabnike povabi k aktivni udeležbi pri načrtovanju svojega kolesarskega omrežja, hkrati pa nudi možnost pridobivanja in dokumentiranja neprecenljivih odzivov uporabnikov na trenutno in načrtovano stanje kolesarskih poti v Ljubljani.


Društvo arhitektov Ljubljana

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

t +386 1 252 79 30
f +386 1 252 79 31
info@drustvo-dal.si

urednistvo@drustvo-dal.si

uradne ure pisarne DAL
vsak delovni dan
od 10.00 do 12.00 ure

© 2024 DAL, VSE PRAVICE PRIDRŽANE